Angličtina Liberec - logo

Jak probíhají kurzy angličtiny

Při výuce a doučování angličtiny přistupuji ke všem studentům individuálně a v kurzech se soustřeďuji na jejich aktivní zapojení.

Současně s osvojováním gramatických znalostí a rozšiřováním slovní zásoby kladu důraz na anglickou konverzaci.

Učebnice

Své kurzy angličtiny přizpůsobuji literatuře, kterou student při studiu již používá. Případně se domluvíme na nejvhodnější učebnici pro konkrétní studijní účely.

Audio / video

Vedle textových materiálů využívám ve svých kurzech angličtiny také audio a video materiály. Tyto metody podporují hlubší porozumění psanému i mluvenému slovu.

Skype

Další nebo pouze doplňkovou metodou, např. v případě nemoci nebo nemožnosti dostavit se na místo výuky, se může stát vyučování anglického jazyka online pomocí skypování.